OŚWIADCZENIE

Rafał Kosiedowski jako właściciel P.P.U.H. "ELPOL", tj. producenta kotłów zasypowych typów:
Kesselco KU MIAR, Kesselco KU i Kesselco KUTOTAL
oraz kotłów podajnikowych typów:
Kesselco KP oraz Kesselco KP TOTAL
informuje, że nie jest autorem, ani też nie posiada żadnych praw do projektów technicznych przedmiotowych urządzeń.
P.P.U.H, "ELPOL" oświadcza, że urządzenia marki Kesselco wymienione w zdaniu poprzednim zostały przez niego wyprodukowane na podstawie dokumentacji technicznej, w której posiadanie wszedł bezprawnie, a stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HEIZTECHNIK Spółki z ograniczona odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Skarszewach, zaś urządzenia marki Kesselco wymienione powyżej stanowią bezprawną kopię kotłów grzewczych produkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową w Skarszewach